Cukrárske produkty
Zela fill&spray; (Drummatic 10)

Návod na použitie

Výhody:

          pohodlný

          vynikajúce sprejovacie

             vlastnosti

          10 l kontajner

          ekonomické použitie

             odlučovacieho prostriedku

          priestorovo úsporný a prenosný